\r\n

51Degrees Device Detection On-Premise PHP  4.3Newer Version 4.4

Device detection services for 51Degrees Pipeline

EvidenceBaseSwig Class Reference

Inheritance diagram for EvidenceBaseSwig:

[legend]

Collaboration diagram for EvidenceBaseSwig:

[legend]

Public Member Functions

 __set ($var, $value)
 __get ($var)
 __isset ($var)
 __construct ($res=null)
 __set ($var, $value)
 __get ($var)
 __isset ($var)
 __construct ($res=null)
 __set ($var, $value)
 __get ($var)
 __isset ($var)
 __construct ($res=null)
 __set ($var, $value)
 __get ($var)
 __isset ($var)
 __construct ($res=null)

Public Member Functions inherited from MapStringStringSwig

 __set ($var, $value)
 __get ($var)
 __isset ($var)
 __construct ($other=null)
 size ()
 clear ()
 get ($key)
 set ($key, $x)
 del ($key)
 has_key ($key)
 is_empty ()
 __set ($var, $value)
 __get ($var)
 __isset ($var)
 __construct ($arg1=null)
 size ()
 clear ()
 get ($key)
 set ($key, $x)
 del ($key)
 has_key ($key)
 is_empty ()
 __set ($var, $value)
 __get ($var)
 __isset ($var)
 __construct ($other=null)
 size ()
 clear ()
 get ($key)
 set ($key, $x)
 del ($key)
 has_key ($key)
 is_empty ()
 __set ($var, $value)
 __get ($var)
 __isset ($var)
 __construct ($other=null)
 size ()
 clear ()
 get ($key)
 set ($key, $x)
 del ($key)
 has_key ($key)
 is_empty ()

Data Fields

 $_cPtr =null

Data Fields inherited from MapStringStringSwig

 $_cPtr =null